Sport

ul. Emilii Plater 10 /PU3 / 00-669 Warszawa
Libidza, ul. Stefana Olszyńskiego 20 / 42-125 Kamyk
ul. Władysława Broniewskiego 7 / 01-780 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 17i / 06-300 Przasnysz
ul. Lubelska 50 / 35-233 Rzeszów
ul. Awionetki RWD 3/71 / 03-982 Warszawa
ul. Marii Konopnickiej 19/83 / 38-300 Gorlice
ul. Rybnicka 66 / 44-207 Rybnik
Koński Jar 8/89 / 02-785 Warszawa
Michalczowa 114 / 33-314 Łososina Dolna
ul. Wiejska 46 / 41-253 Czeladź