Biznes i usługi

Czy każda firma może starać się o dotacje?

Czy każda firma może starać się o dotacje?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Każdy przedsiębiorca wie, że posiadanie firmy wiąże się z koniecznością systematycznych modernizacji i rozszerzania działalności – jest to warunek konieczny, by utrzymać pozycję na rynku. Działania te wiążą się z nakładami finansowymi. Perspektywę rozwoju stwarzają środki zewnętrzne, które można otrzymać na rozwój i modernizację przedsiębiorstwa.

Pomoc finansowa szansą na aktywny rozwój

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga regularnych nakładów finansowych. Narzędziem, które pozwala odciążyć firmę na płaszczyźnie ekonomicznej, wspierając jednocześnie jej rozwój, są szeroko rozumiane środki zewnętrzne, pochodzące głównie z następujących funduszy unijnych:

– Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);

– Funduszu Spójności;

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);

– Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

– Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Przeważająca większość programów pomocowych jest adresowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Najwięcej środków przeznaczonych zostało na pomoc w zakresie inwestycji w infrastrukturę, szkoleń, wspierania innowacji oraz zakładania nowych działalności gospodarczej. Wiele osób w unijnych dotacjach dla małych firm upatruje realną szansę na rozwój i aktywne funkcjonowanie własnej firmy.

Jak uzyskać dotację unijną?

O dotację lub pożyczkę unijną może ubiegać się każdy przedsiębiorca, zakładając oczywiście, że spełnia wymogi konkretnego programu. Zadanie to obarczone jest szeregiem wymogów, których w żaden sposób nie można pominąć. Podstawą do ubiegania się o unijną pomoc finansową są przede wszystkim prawidłowo wypełnione dokumenty, dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, który wskażą optymalny kierunek działania, służąc radą i wsparciem na każdym etapie. Przykład wspomnianego rozwiązania można znaleźć tutaj: https://sasadvisors.pl/. Programy obejmujące wsparcie unijne zostały zaplanowane w taki sposób, by środki finansowe trafiały do maksymalnej liczby beneficjentów, działających w różnych płaszczyznach gospodarczych, trzeba jednak pamiętać, że priorytetem jest w tym przypadku prawidłowo wypełniony i terminowo złożony wniosek oraz racjonalne wydatkowanie pozyskanych środków.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*