Człowiek i styl

Jak niepełnosprawni mogą ubiegać się o pomoc?

Jak niepełnosprawni mogą ubiegać się o pomoc?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Niepełnosprawność może dotknąć nagle każdego. Bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie, takie osoby często są pozostawione same sobie gdyż obawiają się szukać wsparcia. Potrzebują jednak pomocy, o którą warto się ubiegać gdyż same sobie nie poradzą z problemem. Pod tym względem może właśnie pomóc likwidacja barier w komunikowaniu się

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wielu niepełnosprawnych pracuje, lecz ci co nie mają tyle szczęścia utrzymują się z renty czy zasiłku dla bezrobotnych. Dużem ułatwienie to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, które daje pewne przywileje. Są wydawane przez zespoły w  lekarzy, doradców zawodowych, psychologów. Dzieci poniżej 16 roku życia otrzymają je bez określenia stopnia, u dorosłych jest to ustalone. Osoba potrzebująca pomocy może być zatrudniona nie tylko na warunkach pracy chronionej ale też u zwykłego pracodawcy, jeżeli on przystosuje miejsce do jej potrzeb.

Do uzyskania orzeczenia potrzebne jest zaświadczenie lekarza prowadzącego wydane na specjalnym druku, dokumentacja medyczna z wynikami badań, karta leczenia szpitalnego. Należy stawić się przed komisją, termin uzależniony jest od konkretnego przypadku. Bierze ona pod uwagę stan zdrowia, zawód i wykształcenie, możliwości poprawy sprawności. Jest możliwość odwoływania się od decyzji w ciągu 14 dni od posiedzenia. Z orzeczeniem można ubiegać się o kartę parkingową, prawo do stawiania samochodu na kopertach, zwolnienie z przestrzegania niektórych przepisów ruchu. 

Osobom niepełnosprawnym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł obejmujący dzieci, ludzi po 75 roku życia. Nie jest to to samo świadczenie co dodatek  pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS – 195, 67 wypłacany tylko ludziom posiadającym prawo do emerytury bądź renty, niezdolnym do samodzielności czy po 75 roku życia. Nie można pobierać 2 form pomocy jednocześnie. 

Jest możliwość skorzystania z wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiającego pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*