Człowiek i styl

Jak poprawnie zredagować swoją magisterkę?

Jak poprawnie zredagować swoją magisterkę?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Aby uzyskać tytuł magistra nie wystarczy jedynie zaliczenie wszystkich przedmiotów na studiach. Koniecznej jest również napisanie pracy i jej obrona. Jak zatem poprawnie ją zredagować, aby została zatwierdzona przez promotora i recenzenta, a na egzaminie uzyskała zaliczenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Po pierwsze – zdefiniowanie oraz nazwanie badanego problemu

Pierwszym etapem redagowania pracy magisterskiej jest postawienie tezy, która zostanie przez nas udowodniona lub obalona. Koniecznym jest rzecz jasna, aby była ona powiązana tematycznie z kierunkiem naszych studiów, a także specjalizacją, którą zdecydowaliśmy się wybrać. Nie musimy się jednak obawiać, ponieważ podczas seminarium nasz promotor z całą pewnością udzieli nam w tej kwestii wsparcia.

Po drugie – stworzenie spisu treści

Drugim etapem redagowania magisterki jest opracowanie spisu treści. Z jednej strony to wymóg formalny, z drugiej, pozwala na trzymanie się schematu i nie odbieganie od tematu. Na tym etapie również możemy liczyć na wsparcie naszego promotora. Niewątpliwie podsunie nam kilka pomysłów lub zweryfikuje to, co samodzielnie przygotowaliśmy.

Po trzecie – dobór literatury i redagowanie treści

Kiedy powyższe etapy zostaną pomyślnie ukończone, przychodzi czas na dobór literatury, na podstawie której będziemy pisać pracę magisterską. Powinna być ona dostępna w uczelnianej bibliotece dla jej studentów. Miejmy na względzie fakt, że pisanie prac magisterskich wymaga nieco większego zaangażowania, niż ma to miejsce w przypadku licencjatu, więc warto systematycznie przygotowywać materiał i na bieżąco konsultować go z promotorem. Wtedy uda nam się przejść przez ten etap bez większych trudności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*